Főoldal - Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

Képzési üzlet

bináris opciók mutatója

A képzési idő félévekben: 7 félév 5. Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák A képzés célja üzleti szakoktatók képzése, akik felkészültek a specializációnak megfelelő, az Országos Képzési Jegyzék szerinti vendéglátás-turisztika szakmacsoportba tartozó iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzésben a szakmai gyakorlatok oktatására, az összefüggő szakmai gyakorlatok megszervezésére, levezetésére, lebonyolítására, a pedagógusok kompetencia-elvárásainak teljesítésére és a tanulmányaik szakmai tanári mesterképzésben való folytatására.

Képzési üzlet képzés része a szakmai gyakorlatok tantárgyakhoz kapcsolódó tanüzemi, tanbolti, a képző intézményen belüli és kívüli vállalati munkahelyen folytatott összefüggő szakmai gyakorlatok lebonyolítására, továbbá a felsőoktatási szakképzés, a felnőttképzés és átképzés, valamint a köznevelési gyakorlatok képzési feladataira történő felkészítés.

trendvonal építési módszerek

Az elsajátítandó szakmai kompetenciák 7. Az üzleti szakoktató a tudása - Rendelkezik a gazdaságtudomány alapvető, átfogó fogalmainak, elméleteinek, tényeinek, nemzetgazdasági és nemzetközi összefüggéseinek ismeretével a releváns gazdasági szereplőkre, funkciókra és folyamatokra vonatkozóan.

Üzleti tanácsadó szakirányú továbbképzés

A tanult elméletek és módszerek alkalmazásával képes tényeket és alapvető összefüggéseket feltárni, rendszerezni és elemezni, önálló következtetéseket, kritikai észrevételeket megfogalmazni, döntés-előkészítő javaslatokat készíteni, képzési üzlet hozni rutin- és részben ismeretlen környezetben is. Folyamatos önképzésre törekszik. Törekszik tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére, ebben munkatársaival való együttműködésre.

Nyitott szakterülete gazdasági, társadalmi környezetének változásai iránt.

Üzleti szakoktató szak

Kész hibáinak kijavítására, munkatársait, tanítványait segíti ebben. Önállóan szervezi meg a gazdasági folyamatok elemzését, az adatok gyűjtését, rendszerezését, értékelését. Az alapképzés jellemzői 8. Szakmai jellemzők 8. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, képzési üzlet a szak felépül: - pedagógiai és társadalomtudományi közös modul [a pedagógiai és pszichológiai elméleti és gyakorlati ismeretek neveléslélektan, személyiségfejlesztés, neveléstan, didaktika, oktatásszervezés, kommunikáció, felzárkóztatás, felnőttképzésNemzeti alaptanterv szakterületi és az Országos Képzési Jegyzék szakmacsoportos ismeretei] kredit; - üzleti szakoktatói szakmai ismeretek kredit, - üzleti szakoktató szakképzés közös szakterületi ismeretei kredit; - gazdaságtani ismeretek gazdaságtani alapismeretek, gazdasági matematika, számítástechnika, didaktika, közgazdaságtan, környezetgazdálkodás, gazdaságpolitika kredit; - üzleti ismeretek vállalkozás-gazdaságtan, gazdasági jog, marketing, pénzügyi ismeretek, üzleti szakmai lélektan, képzési üzlet, számvitel, vállalkozások pénzügyi alapjai, szakmai idegen nyelv kredit; képzési üzlet specializációk szakmai ismeretei kredit.

munka otthonról salvatore aranzulla

A választható specializációk az üzleti képzés - Országos Képzési Jegyzék szakmacsoportja szerinti - speciális ismeretei, amelyek tartalmukban és követelményeikben igazodnak az iskolai és vállalati szakképzés sajátos elvárásaihoz. Idegennyelvi követelmény Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú B2komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

Képzéseink

A szakmai gyakorlat követelményei A szakmai gyakorlat részeként - a képzéssel párhuzamosan - szakiskolában, tanműhelyben vagy munkahelyen folyik a gyakorlati oktatás, amelyet a képzés tanterve határoz meg. A képzés utolsó félévében szervezett iskolai vagy munkahelyi oktatási gyakorlat a szakmai és az üzleti szakoktatói kompetenciák fejlesztését biztosítja.

Üzleti tudatosság és pénzügyi tervezés képzés Kárpátalján

A hallgatók a szakmai gyakorlat során szerzett tapasztalataikat portfólióban rögzítik. A szakmai gyakorlat kreditértéke a képzés képzési üzlet belül képzési üzlet kredit.

A képzést megkülönböztető speciális jegyek A képzés folyamán a hallgatók különböző tantárgyaikhoz a Nemzeti alaptanterv szakterületi és az Országos Képzési Jegyzék szerinti szakképesítés szakmacsoportos ismeretek, a szakképesítés szakmai gyakorlati ismeretei, pedagógiai-pszichológiai gyakorlati ismeretek kötődően folyamatosan oldanak meg olyan projekt feladatokat, amelyek feltétele a tantervben meghatározott iskolai és munkahelyi oktatási gyakorlatokon való részvétel.

A képzés utolsó félévében szervezett iskolai és munkahelyi oktatási gyakorlat mentorok irányításával végzett önálló oktatási tevékenység.