You are here

Igény egy opció gyakorlására

Tartalom

  Tájékoztató a Pfv. November A felperes kft.

  olymp kereskedelem bináris lehetőségek

  Az üzletrész tulajdonosa ellen indult végrehajtási eljárásban a végrehajtó a vételi jognyilatkozat megküldését követően lefoglalta visszatérési opció vételi jog tárgyát képező üzletrészt. A másodfokú bíróság megváltoztatta az elsőfokú bíróság ítéletét, elutasította a keresetet és rámutatott: mivel a szindikátusi szerződésben külön adásvételi szerződés megkötését tartották szükségesnek, nem vételi jog alapítása történt, ezért a felperesnek a vételi jog közlésével kötelmi igény sem keletkezett.

  A Kúria a jogerős ítéletet az elsőfokú bíróság ítéletére is kiterjedően hatályon kívül helyezte és az elsőfokú bíróságot új eljárás lefolytatására, új határozat hozatalára utasította.

  opciós statisztikák

  Határozatának indokolásában — továbbiak mellett — kifejtette, hogy az üzletrész adásvételi szerződésének létrejöttéhez nem csak a vételi szándékot, hanem az opciós vételárat is közölni kell, azonban a vételi jog alapításakor igény egy opció gyakorlására az opciós vételár meghatározása a vételi nyilatkozat közlését követően, a szerződésben meghatározott módon történjen és vállalható adásvételi szerződés aláírása is.

  Ha időben elkülönül egymástól a vételi jognyilatkozat és az opciós vételár közlése, a bíróságnak vizsgálnia kell, hogy az opciós vételár megállapítása és közlése megtörtént-e és mely időpontban, hiszen a foglalás feloldására alapot adó kötelmi igény akkor válik teljessé, ha a vételi jogot gyakorló nyilatkozat közlését követően az opciós vételár is közlésre kerül.

  Fel kell tárnia a igény egy opció gyakorlására azt is, hogy a szerződő felek miért tartották szükségesnek a vételi jog gyakorlását követően adásvételi szerződés aláírását. Budapest,

  professzionális befektetési platform