Centekkel foglalkozó központok

centekkel foglalkozó központok bináris opciók munkastratégiái

Mik voltak a lépései? Az első verzió arról, az európai tehetségközpontok kritériumrendszeréről, még őszén készült el, amit két éven át tartó európai szakértői egyeztetés követett. Előnyt jelentett számunkra, hogy a munkánkból kifolyólag személyesen is számos tehetségközpont működésre láttunk rá.

A 8 hónapos munka folyamán többször találkoztunk egymás tehetségközpontjaiban, illetve folyamatosan tartottuk a kapcsolatot. A kétéves egyeztetés során kidolgozott kritériumokat igyekeztünk finomítani, újra átgondolni. A végül összesen kilenc pontot tartalmazó pályázati anyagban olyan kérdésekre is választ kellett adni centekkel foglalkozó központok, hogy mi a pályázó szervezet missziója, vagy az, hogy egy-egy központ hogyan tud hozzájárulni a European Talent Support Network Európai Tehetségtámogató Hálózat munkájához.

A beérkezett pályázatok elbírálásakor az alapelvek egyeztetése után mindannyian külön-külön dolgoztunk, így értékelve a több száz oldalnyi anyagot.

centekkel foglalkozó központok bináris opciókra húzva

Célunk volt, hogy az egész folyamat átlátható és demokratikus legyen. Ugyanakkor már egyeztettünk arról, hogy a elején esedékes következő akkreditációs körnél mit és hogyan változtatunk a pályázatban szereplő kérdéseken, hogy még hatékonyabban működjön az akkreditálás rendszere.

Tizennégy európai tehetségközpontot akkreditáltak

Milyen szempontok szerint értékelték az akkreditációs jelentkezéseket? Az egyik legfontosabb kritériumunk az volt, hogy a pályázó szervezet képes legyen felvállalni a centekkel foglalkozó központok szerepét, hogy lássuk a lehetőségét, hogy a saját régiójukból minél több olyan intézménnyel tudnak együttműködni, amelyek aztán később centekkel foglalkozó központok tehetségpontokként akkreditálódhatnak az adott tehetségközponton keresztül.

Az akkreditálás ténye nem csupán a múltbeli eredményekre és vállalásokra járt, bár az első akkreditált tehetségközpontok azok közül kerülhettek ki, akik valamilyen tehetségtámogatással kapcsolatos téren kiemelkedő színvonalú munkát végeztek már eddig is, de a jövő felé is tekintett: kíváncsiak voltunk a jövőbeli terveikre, hálózatépítéssel kapcsolatos vállalásaikra.

Sajnos számos központ egyelőre kevés helyi kapcsolattal rendelkezik, miközben megbízható nemzetközi kapcsolatrendszere van: szeretnénk, hogy ezek a központok jobban beágyazódjanak a társadalomba. Egy akkreditált tehetségközpontnak számos különböző feladatköre lehet: vannak olyanok, amelyek a közvetlenül gyerekeket fejlesztő tehetségprogramok az erősségük, mások eseményeket, kutatásokat koordinálnak vagy programokat dolgoznak ki, esetleg komoly elméleti kutatómunkát végeznek.

Keresés űrlap

Ideális esetben ezek akár össze is kapcsolódhatnak, de ha egy központ legalább két területen kiemelkedő munkát végzett, az már elegendő volt az akkreditációhoz. Voltak olyan központok, amelyek hosszú ideje nagyon sok tehetséges gyerekkel foglalkoznak közvetlenül, de jelentkeztek olyan egyetemi tanszékek is, amelyek a tanárképzésben értek el kiemelkedő eredményeket. Vagyis a tehetségközpontok érdeklődése, küldetése nem feltétlenül húz azonos irányba.

Így van: amikor hálózatot akarunk építeni, furcsa is lenne, bot kriptotávirat mindenkinek egyformának kellene lennie.

Egymástól különböző, gyakran egészen eltérő területeken, de a tehetség támogatáshoz más-más módon kapcsolódó centekkel foglalkozó központok munkát végző központokat kerestünk. Így a földrajzi megoszlás sem volt szempont az értékelésnél: volt olyan ország, ahonnan több központ is jelentkezett, ebben a körben mégsem akkreditáltunk egyet sem, míg az Ausztriából érkezett mindkét jelentkezés olyan értékes volt, és a két intézmény különböző profillal rendelkezett, hogy elfogadtuk őket.

Tudunk persze további kitűnő központokról is, amik most valamilyen okból nem adtak be akkreditációs kérelmet, de jövőre ők is pályázhatnak. Mik voltak az értékelés fő szempontjai? Sok szempontot vettünk figyelembe, megnéztük például, hogy van-e egy-egy központnak honlapja, annak milyen a megjelenése, világosan kiderül-e, milyen tevékenységekkel foglalkoznak, vannak-e angol nyelvű oldalai.

Vizsgáltuk, van-e nemzetközi szakértőkből álló tanácsadó testület a központ mögött: például amikor Budapesten létrehoztuk az Centekkel foglalkozó központok Tehetségközpontot, azonnal fontos célkitűzés lett, hogy legyenek olyan jeles szakértők, akik a nevükkel is felvállalják és elismerik a munkánkat.

További szempont volt a központ múltbeli tevékenysége, hogy mióta foglalkozik tehetséggondozással, hány gyereket ér el, stb. Lényeges volt, hogy egy központ se elsősorban a várható gazdasági előnyök miatt jelentkezzen, így be kellett mutatniuk, hogy az elmúlt öt évben hogyan biztosították programjaik fenntarthatóságát.

Kértünk jövőbeli tervet is, kíváncsiak voltunk, mit tudnak vállalni a feladatok közül: hogy tudnak közreműködni a hálózatépítésben, vállalják-e, hogy saját régiójukban a mostaninál több kapcsolatot építenek ki, stb. Centekkel foglalkozó központok akkreditációval járó egyik nagy előny a láthatóság: számos olyan szervezet akad, köztük iskolák, tanszékek is, melyek a tehetséges gyerekek jogaiért küzdenek, ezek között akár olyan feltételekért is, melyeket a közoktatás nem feltétlenül tud biztosítani.

Aki tagja egy ekkora hálózatnak, annak centekkel foglalkozó központok kell fogadnia a másikat, együtt kell működnie vele, meg kell osztania az információkat.

Központok Központok A Karon több kutató központ működik, amelyeknek stratégiai céljai, hogy hozzájáruljanak a Kar és az ELTE tudományegyetemi jellégének fenntartásához és annak megerősítéséhez. A Kar célja pedig a különböző központok létrehozásával az, hogy a már meglévő, főképpen tudományos erőforrásoknak szervezett keretek között adjon nagyobb kibontakozási lehetőséget. Brazil Tudományos Központ A Karon tavaszán helyet kapó központ a Brazíliával kapcsolatos kutatásokban, illetve a két ország, ezen belül pedig a brazil és a magyar egyetemek kapcsolatainak erősítésében játszik kiemelkedő szerepet. A Központ az egyetemi struktúrába beilleszkedve kíván együttműködni mindenkivel, akinek a kutatásai Brazíliához, a magyar—brazil kapcsolatokhoz kötődnek.

Figyelembe vettük még, hogy a tehetségközpontoknak lehetőleg legyen akadémiai háttere: fontos, hogy a centrumok hozzáférjenek és közvetíteni tudjanak elméleti és tudományos kérdéseket centekkel foglalkozó központok. Rugalmasak voltunk az elbírálás során, nem kellett mindenben tökéletesnek lenni, összesen pontot lehetett elérni, a mostani akkreditációs körben 70 pont fölött adtuk meg a címet. Milyen viszonyban vannak az akkreditált európai tehetségközpontok az ECHA-val?

Az ECHA önmagában is egy nagy múltú hálózat, amely túlzás nélkül állíthatom, centekkel foglalkozó központok a legjobb európai kutatókat, tehetségfejlesztőket tömöríti, gyakorlatilag komoly átfedésben azokból a szervezetből, amelyek európai központoknak is jelentkeztek. A rendszer érdekessége, hogy megpróbál mindenféle hierarchiát kikerülni; európai tehetségközpontnak sem kizárólag egy országból lehetett jelentkezni, hiszen egy-egy európai központ létrejöhetett több ország együttműködésében is, illetve a majdani európai tehetségpontok is akár több központhoz kapcsolódhatnak, így erősítve a hálózatépítést.

Például egy vajdasági tehetségpont bátran csatlakozhat majd a budapesti Európai Tehetségközpont mellett egy szlovéniai tehetségközponthoz is. A mi helyzetünk is eleve speciális: az akkreditációs pályázatot az Európai Tehetségközpont és a Nemzeti Tehetségpont közösen adta be.

centekkel foglalkozó központok hol lehet sok pénzt áttekinteni

Más országokban is van példa arra, hogy két központ közösen tud megfelelni a feladatoknak, esetleg azért, mert az egyik gyakorlatorientált, a másik meg elméleti munkát végez. Minket az értékelésnél az érdekelt, hogy a kitűzött közös célok megvalósuljanak.